Kivenjuuret-lehti

Sukuseura julkaisee Kivenjuuret-nimistä lehteä, jonka tarkoituksena on tallentaa Stenroth-suvun vaiheita sekä esitellä suvun kantaisän Erik Stenrothin elämään ja jälkeläisiin liittyvää sukututkimusta ja toimintaa yhteiskunnassa. Lehdessä kerrotaan myös suvun ajankohtaisista asioista ja ihmisistä. Kivenjuuret on avoinna myös suvun jäsenten väliselle keskustelulle ja mielipidekirjoituksille.

Lehti julkaistaan vuodesta 2021 alkaen ensisijaisesti verkkolehtenä, mutta vuoden ensimmäinen numero taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa myös paperilehtenä jäsenmaksun maksaneille.

Lehden päätoimittaja on vuonna 2024 Heikki Poroila. Lehteen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä päätoimittajaan.

Ilmoitusmyyntiin liittyvät tiedustelut voi osoittaa sukuseuran hallitukselle.

Kivenjuuret-lehdistä 1 – 50 on julkaistu hakemisto.

Voit lukea kaikki lehden numerot arkistosta tai selata vuosittain:

Uusimmat lehden numerot


Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti
ISSN 2670-3610 (painettu)
ISSN 2670-3629 (verkkojulkaisu)