Toimikunnat

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta jatkaa sukuselvitystä, sukutietojen keruuta ja uusien sukujulkaisujen valmistelua.

Toimikunnan jäsenet:

  • Olavi von Bell
  • Impi Hagström
  • Maaria Puupponen (hallituksen edustaja)

Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta vastaa Kivenjuuret -lehden ilmestymisestä ja suvun verkkosivujen ylläpidosta sekä muista tiedotusasioista.

Toimikunnan jäsenet:

  • Theo von Bell (hallituksen edustaja)
  • Marjatta Salonen
  • Kaarina Wilksman
  • Vesa-Pekka Ala-Siuru
  • Ilari Stenroth (hallituksen edustaja)